Chính sách bán hàng

Áo Dài Minh Châu là website bán hàng thời trang chuyên cung cấp các sản phẩm thuộc thương hiệu Áo Dài Minh Châu.

Áo Dài Minh Châu -  thương hiệu làm nên từ tình yêu với áo dài. Nơi bạn có thể đặt may áo dài cưới, dự tiệc, áo dài nam,...

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên Áo Dài Minh Châu phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.  Áo Dài Minh Châu sẽ chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến sản phẩm cung cấp trên Áo Dài Minh Châu.

Bằng việc tham gia giao dịch trên Áo Dài Minh Châu, khách hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://aodaiminhchau.vn/ đang có hiệu lực vào thời điểm khách hàng thực hiện giao dịch.